Hvem er jeg?

Jeg er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har også en MBA fra Insead i Fontainebleau. Jeg er også mannen bak Ystads Aquavit. Jeg har arbeidet i norsk industri, konsulentvirksomhet og i bank, og er nå pensjonist. Min hovedinteresse er vår gamle kulturhistorie og språk, noe som har ført til studier av mellom annet frimureriets opprinnelse.

«Her er det mye norrøn religion», sa min far og fadder, Romund Ystad, etter møtet da jeg ble opptatt i frimurerlosjen. Dette fikk jeg først ikke til å stemme, det var jo egyptisk og kristen symbolikk overalt. Mange år senere ble jeg sittende å se på de to kjente frimurersøylene i losjerommet. Kunne disse ha noe med de gamle norrøne høysetestolpene å gjøre, de som landnåmsmennene til Island i følge sagaene kastet over bord da de nærmet seg land? Jeg bestemte seg for å finne ut om min fars oppfatning hadde vært riktig.

Og det var den! Boken kom ut på Pax Forlag og vakte betydelig oppsikt. Den førte også til at jeg ble utvist fra Den norske frimurerorden, som mente jeg haddde brutt lovene. Jeg har imidlertid forholdt meg til det enhver frimurer lærer ved sitt opptak og som ligger i ritualene; En frimurers overbevisning og samvittighet går foran losjens bud og befalinger. Denne kunnskapen, om at frimureriet er en direkte fortsettelse av vår gamle norrøne religion, er ny. En dypere forståelse av vår gamle religion har forskerne vært på jakt etter i århundrer. Boken er ikke skrevet for å skade frimurerorden, tvert imot. Jeg har vist hva frimurernes urgamle innvielsesriter egentlig betyr. For meg, og for mange andre frimurere, har denne kunnskapen vært med på å gi frimurerorden en fornyet interesse. Her er kulturtradisjoner som stammer svært langt tilbake i vår kulturhistorie, helt tilbake til stein- og bronsalderen.

Jeg er siden blitt invitert inn som æresmedlem av frimurerlosjen Wolfgang Amadeus Mozart i Torino, en losje som tilhører den Italienske Filosofiske Riten. Dette har vært en stor opplevelse. Denne riten har tatt opp antikk gresk og romersk symbolikk i sine ritualer. Her er også kvinnelige medlemmer.

E-post: arvid@arvidystad.no